23/05/2018

Ολοκλήρωση προγράμματος «Ραδιοφωνικές Σελίδες – Η Εθνική Βιβλιοθήκη στα ραδιοκύματα του European School Radio»

Η Εθνική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο», που εκπροσωπείται από την επιστημονική εταιρία «Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας», υλοποίησε με […]