Συμμετοχή σε συνέδρια
με την ιδιότητα της εισηγήτριας:

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛΙΕΠΕΚ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΛΙΕΠΕΚ, θέμα εισήγησης: «Οι ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών (team teaching) μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για την εφαρμογή του “Μαθαίνω πώς να μαθαίνω” στην πράξη»,
2010 (ηλεκτρονικά πρακτικά στη σελίδα του ΕΛΛΙΕΠΕΚ)

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, θέμα εισήγησης: «Πόσο κειμενοκεντρικά ή διαθεματικά προσεγγίζουν οι δάσκαλοι της πράξης το γλωσσικό μάθημα;»,
2010

1ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης,

1ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Παν/μιου Πελοποννήσου, «Μεθοδολογία, Πολιτικές, Πρακτικές Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο (School Based),
20 – 22 Φεβρουαρίου 2015-
Τίτλος Εισήγησης: «Η δημιουργία εθελοντικής, αυτοδιαχειριζόμενης, μανθάνουσας κοινότητας σε δημοτικό σχολείο»

5ο Διεθνές Συνέδριο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση

5ο Διεθνές Συνέδριο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα»
26 – 28 Σεπτεμβρίου, 2014
– θέμα εισήγησης : «Το σχολείο ως «μανθάνουσα» κοινότητα – Ο ρόλος των γονέων (μελέτη περίπτωσης)» Αφορά την παρουσίαση έρευνας για την εφαρμογή προγράμματος Αγωγής Υγείας ολικής πολιτικής στο 4ο ΔΣ Περάματος.

8th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση

8th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση
14-16 Οκτωβρίου, 2016
– μαζί με τη Θωμά Ράλια. Θέμα εισήγησης: «You are not to be afraid of the internet» Αφορά την παρουσίαση διδακτικής εφαρμογής μιας Project based learning Πρακτικής με τη χρήση web 2.0 tools για την Ασφαλή Πλοήγηση και την πρόληψη του διαδικτυακού εκφοβισμού και της Ρητορικής Μίσους που υλοποιήθηκε από την Ε΄ τάξη στο 6ο ΔΣ Νίκαιας.