Παρουσίαση από τις Επιμορφωτικές Δράσεις T4E 2014-15

Παρακολουθήστε παρουσίαση που περιλαμβάνει φωτογραφίες που τράβηξαν οι επιμορφωτές μας Ambassadors 4 Europe κατά τις συναντήσεις μας τη σχολική χρονιά 2014-15. Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα στα Ράλλεια Πειραματικά ΔΣ Πειραιά και στην έδρα της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στην Αθήνα, ενώ η τελική εκδήλωση έγινε στο Divani Caravel Hotel της Αθήνας τον Ιούνιο 2015

Leave a Reply