Εισήγηση που συγγράψαμε οι Δηλαβέρη Βασιλεία και Θωμά Ράλια και παρουσιάσαμε στο 8th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (8th CIE2016). Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) και εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Έλαβε χώρα στον Πειραιά, και συγκεκριμένα στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 14-16 Οκτωβρίου 2016. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά πρακτικά. Περισσότερες λεπτομέρειες :  8th Conference on Informatics in Education.

Abstract
The following teaching and learning implementation plan aimed at the development of active citizenship of 5th graders of an urban primary school with a view to engaging them with the issue of cyberbullying and hate speech prevention. At the same time effort was made for the development of their 21st century skills with emphasis on the use of Web 2.0 tools. To carry out this practice the strategy Project Based Learning was used as main instructional method, while special emphasis was placed both in the implementation of team teaching and of peer to peer counseling. The final outcome of this practice was the creation of original digital content by the students. They created an online radio show and they wrote their own song on cyber-bullying and hate speech prevention which was then visualized by a stop motion video anima-tion of mixed techniques.
Keywords: project based learning, team teaching, peer to peer counseling, 21st century skills, web 2.0, stop motion, safer internet, cyberbullying, hate speech

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε την εισήγηση στα αγγλικά (από τα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου) ή τη μετάφρασή της στα ελληνικά στους παρακάτω συνδέσμους. Επίσης μπορείτε να δείτε την παρουσίαση prezi που συνοδεύει το άρθρο.

 

You are not to be afraid of the internet
Κατεβάστε το κείμενο της εισήγησης στα αγγλικά εδώ .
Δεν είναι να το φοβάσαι το διαδίκτυο
Κατεβάστε το κείμενο της εισήγησης στα ελληνικά εδώ.

Leave a Reply