Δραστηριότητες με εκπ/κα λογισμικά
Φύλλο Εργασίας
Α’ Τάξη
Τίτλος: “Μοτίβα
Η δραστηριότητα αυτή, αποτελεί την εφαρμογή και επέκταση των νεοαποκτηθεισών γνώσεων της ομότιτλης ενότητας του βιβλίου των Μαθηματικών των μαθητών. Οι μαθητές έχουν ήδη εξασκηθεί να αναγνωρίζουν και να συνεχίζουν ένα δοσμένο μοτίβο. Με την παρακάτω δραστηριότητα επεκτείνουν την εμπειρία τους και στον Η/Υ κάνοντας χρήση ελεύθερων λογισμικών στο διαδίκτυο, εφαρμόζοντας και επεκτείνοντας την εμπειρία τους με πολυμεσικές εφαρμογές.

Leave a Reply