Κίνηση σε τετραγωνισμένο επίπεδο

Δραστηριότητες με εκπ/κα λογισμικά
Φύλλο Εργασίας
Α’ Τάξη
Τίτλος: “Κίνηση σε τετραγωνισμένο επίπεδο
Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί την εφαρμογή και επέκταση των  νεοαποκτηθεισών γνώσεων της ομότιτλης ενότητας του βιβλίου των Μαθηματικών των μαθητών.
Οι μαθητές έχουν ήδη εξασκηθεί να εντοπίζουν και να βρίσκουν θέσεις τετραγώνων και των κόμβων του τετραγωνισμένου χαρτιού με βάση την οριζόντια και την κάθετη διάσταση. Επίσης, έχουν εξασκηθεί να σχεδιάζουν στο χαρτί διαδρομή σύμφωνα με εντολές κίνησης.
Με την παρακάτω δραστηριότητα επεκτείνουν την εμπειρία τους και στον Η/Υ κάνοντας χρήση ελεύθερων λογισμικών στο διαδίκτυο εφαρμόζοντας και επεκτείνοντας την εμπειρία τους με πολυμεσικές εφαρμογές δίνοντας οι ίδιοι πλέον τις οδηγίες κίνησης για την εκτέλεση της διαδρομής.

Leave a Reply