Συμμετοχή στην αξιολόγηση των επιμορφωτικών δράσεων του Πιλοτικού Freinet

Κατά την διάρκεια του Πιλοτικού προγράμματος επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση 2017-18, στο οποίο συμμετείχαμε εθελοντικά ως επιμορφωτές για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Μαθητικό Ραδιόφωνο (περισσότερα εδώ: Συμμετοχή στις Επιμορφωτικές Δράσεις του Πιλοτικού Προγράμματος Freinet ) βοηθήσαμε και στην αποτύπωση απαντήσεων ερωτηματολογίου αποτίμησης πρώτου και δεύτερου επιμορφωτικού τριημέρου του 1ου έτους με γραφήματα, διαγράμματα και σχόλια, ενώ στο τρίτο τριήμερο συνεισφέραμε στη δημιουργία του ερωτηματολογίου αξιολόγησης.

Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να δει τα σχετικά έγγραφα εδώ:

Αποτύπωση απαντήσεων ερωτηματολογίου αποτίμησης 1ου 3ημέρου

Αποτύπωση απαντήσεων ερωτηματολογίου αποτίμησης 2ου 3ημέρου

καθώς και στους παρακάτω συνδέσμους της ιστοσελίδας του Πιλοτικού Προγράμματος:

Αποτύπωση 1ου τριημέρου,     Αποτίμηση 2ου τριημέρου,

Συνολική αποτίμηση 1ης φάσης Πιλοτικού προγράμματος (Φάση επιμόρφωσης)

Comments are closed.