Φύλλα Εργασίας: Πυκνότητα Ε΄ Δημοτικού

Τα παρακάτω φύλλα εργασίας αφορούν το μάθημα της Φυσικής για την Πυκνότητα και αξιοποιούν την αντίστοιχη προσομοίωση του Παν/μίου Phet Colorado καθώς και το διαδραστικό ψηφιακό βιβλίο της Ε΄ τάξης δημοτικού.

Διαβάστε και κατεβάστε στον υπολογίστη σας τα Φύλλα εργασίας :

Comments are closed.