02/10/2016

Βιβλίο origami για την ενότητα “Πού είναι ο Άρης”

Εργασία για την εισαγωγική ενότητα της Γλώσσας Α΄ τάξης: «Πού είναι ο Άρης» Η εργασία αυτή δόθηκε σε Α΄ τάξη προς το τέλος της ενότητας «Πού […]
20/05/2016

Τα παιχνίδια φτάνουν στο λιμάνι

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε ένα φύλλο εργασίας για την Παραγωγή Γραπτού λόγου της  Α΄ τάξης με τίτλο: “Τα παιχνίδια φτάνουν στο λιμάνι” Κατεβάστε […]
15/02/2012

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Η πυρηνική τεχνολογία και η προπαγάνδα

Διαγώνισμα στην Νεοελληνική Γλώσσα της Γ΄ Λυκείου με θέμα την Πυρηνική Τεχνολογία και την Προπαγάνδα. Διαβάστε ή κατεβάστε το φύλλο εργασίας από τον παρακάτω σύνδεσμο: