01/10/2016

Προσωρινό Πρόγραμμα Μαθημάτων Α2

Το παρακάτω Ημερήσιο Πρόγραμμα Μαθημάτων τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα 26/9/2016 και θα ισχύσει μέχρι να οριστικοποιηθούν οι τοποθετήσεις των ειδικοτήτων στο σχολείο μας. Τα […]