Συμμετοχή σε Προγράμματα
Δραστηριοτήτων και Καινοτόμων δράσεων

Τeachers 4 Europe

Υλοποίηση προγράμματος Τeachers 4 Europe κατά τα έτη 2014 – 15 και 2015 – 16

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά project

Europe Code Week

Συμμετοχή στο Europe Code Week 10-18/10/2015 με την Ε1 τάξη του 6ου ΔΣ Νίκαιας. Τίτλος project: Coding is Fun

Συμμετοχή στο Europe Code Week 10ος/2017 με το Β1 τμήμα του 26ου ΔΣ Καλλιθέας. Τίτλος project: Walk! Jump!Turn! That's how robots learn

Παγκόσμια Ώρα Κώδικα

Συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Εβδομάδα της Επιστήμης των Υπολογιστών ή Παγκόσμια Ώρα του Κώδικα, 7-13 Δεκεμβρίου 2015 με την Ε1 τάξη του 6ου ΔΣ Νίκαιας και τη Στ΄ τάξη του 4ου ΔΣ Περάματος.

Συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Εβδομάδα της Επιστήμης των Υπολογιστών ή Παγκόσμια Ώρα του Κώδικα, 12ος/2017 με το Β1 τμήμα του 26ου ΔΣ Καλλιθέας

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Πρεσβευτής της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, 9/2/2016

Project Δημιουργικής Γραφής

Συμμετοχή σε project Δημιουργικής Γραφής ως μέλη της συγγραφικής ομάδας «Τα Μικρά Μολύβια» (με μικτή ομάδα μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξης του 6ου ΔΣ Νίκαιας) και συγγραφή διηγήματος με τον τίτλο «Ο Λουκάς και οι παιδικές ιστορίες της μητέρας του» που συμπεριλήφθηκε σε έκδοση συλλογής διηγημάτων «Καθένας έχει τη δική του λάμψη», εκδόσεις Διάπλαση, 2016 (ISBN: 978-960-576-111-2)

Συμμετοχή ως συγγραφέας σε Συλλογικό τόμο

Εφαρμογές στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης

Κεφάλαιο 4.1.5: Τομείς Οργάνωσης και Διοίκησης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικό, διδακτικό και διοικητικό έργο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Συγκερασμός των τριών ιδιοτήτων,
Στο Συλλογικό Τόμο: "Εφαρμογές στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης",
Επιμέλεια Γεωργογιάννης, Π., ηλεκτρονική έκδοση: Πάτρα, 2015, σσ. 118-134.

Συγγραφή Άρθρου σε Περιοδικό με κριτές

Τίτλος: Σχέδιο μαθήματος για τη Στ΄τάξη – Φυσικές Επιστήμες – Τεύχος 1ο – Φύλλο εργασίας 7: «Η ανάλυση του Φωτός» Δηλαβέρη Βασιλεία, Ευθύμιος Σταμούλης, Μύρωνας Μαυρογιαννάκης,
στο Περιοδικό της ΕΔΙΦΕ: "Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών, Έρευνα και Πράξη, Τεύχος 4, 2003,
Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα (ISSN: 960-333-1109-6039)